Paardentaxi Randstad hanteert de volgende algemene voorwaarden.

 • Wij vervoeren alleen paarden die uit eigen beweging in en uit de trailer gaan. Wij staan niet toe dat paarden met dwang en geweld worden geladen.
 • Er dient minimaal 1 begeleider mee te rijden. (In eigen auto achter de paardentaxi aan rijden is ook goed).  In overleg kan hiervan afgeweken worden.
 • De begeleider van het paard is zelf verantwoordelijk voor het in- en uitladen van het paard.  Uiteraard  verlenen we  de benodigde assistentie.
 • De begeleider dient te beschikken over de wettelijk vereiste documenten (paardenpaspoort, inentingspapieren e.d.). Het ontbreken hiervan is voor risico/rekening begeleider.
 • Indien blijkt dat een paard zeer moeilijk te laden of te vervoeren is, dan behouden wij ons het recht voor om de rit ter plekke te annuleren. Het basistarief en de gereden kilometers worden dan wel in rekening gebracht en dienen ter plekke te worden voldaan.
 • Het totale transport gebeurt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • Tijdens het vervoer ( en laden en lossen) is het paard niet door ons verzekerd. Indien gewenst kunnen wij wel een verzekering regelen voor het vervoer.
 • Schade, veroorzaakt door paard(en) van de opdrachtgever, aan de trailer, de auto, personen, goederen van derden en andere paarden,  is volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 • Indien een paard verwondingen oploopt tijdens het laden, tijdens het vervoer of tijdens het uitladen, door het gedrag van het paard of door externe omstandigheden is dit volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • Paardentaxi Randstad kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor dit soort schades.
 • Paardentaxi Randstad is niet verantwoordelijk voor vertraging als gevolg van files, pech of andere externe omstandigheden. De afgesproken tijden zijn streeftijden.
 • Het aantal aangeboden plaatsen voor personen die kunnen meerijden is altijd onder voorbehoud. Het minimum van het meerijden van 1 persoon is gegarandeerd.
 • Indien bij bezoek dierenarts/paardenkliniek blijkt dat het paard een besmettelijke ziekte heeft, worden de kosten van het ontsmetten van de trailer a € 70,00 bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 • Bij extreme weersomstandigheden behoudt Paardentaxi Randstad zich het recht voor om een geplande rit te annuleren. Er wordt dan in overleg z.s.m. een nieuwe rit ingepland.

paardentaxi

actie trailerladen

 

 

Paardentrailer laden

Paardentrailer

paardentransport

 

trailer laadtraining

 

.

 

paardentrailer met hangmat

paardentrailer

 

trailer met vooruitloop

.

Paardentaxi Randstad - 2 paards trailer

.

paardentaxi

.